ISO LÀ GÌ VÀ LÝ DO PHẢI ÁP DỤNG

ISO là cụm từ viết tắt "International Organization for Standardization" là Tổ chức tiêu chuẩn hóa Quốc tế độc lập, phi chính phủ có trụ sở tại Geneva, Thụy Sĩ bao gồm 164 cơ quan thành viên tiêu chuẩn quốc gia trên toàn thế giới.

5S LÀ GÌ VÀ LÝ DO NÊN ÁP DỤNG

Ngày nay với sự phát triển của xã hội dẫn đến nhu cầu về chất lượng cuộc sống của con người cũng tăng cao trong đó môi trường làm việc là yếu tố quan trọng dẫn đến hiệu suất làm việc của nhân viên trong các doanh nghiệp, tổ chức Việt Nam hiện nay. Từ việc nhận thấy môi trường làm việc cũng ảnh hưởng đến năng suất lao động phương pháp cải tiến môi trường làm việc 5S ra đời; đây là tên của phương pháp quản lý sắp xếp nơi làm việc và được áp dụng lần đầu tiên ở Toyota, Nhật Bản. 5S là gì? Kaizen 5S là một phương pháp do người Nhật thiết lập nhằm cải tiến môi trường làm việc giúp nhân viên nâng cao chất lượng, làm việc với năng suất cao hơn. 5S là tên viết tắt của 5 từ trong tiếng Nhật, đó là: (整理 Sàng lọc), Seiton (整頓 Sắp xếp), Seiso (清掃 Sạch sẽ), Seiketsu (清潔 Săn sóc) và Shitsuke (躾 Sẵn sàng).

Những lợi ích của 5s:

Phương pháp 5s giúp con người tham gia và đóng góp trong thay đổi văn hóa của doang nghiệp. Ngoài ra phương pháp 5S là một phương pháp yêu cầu sự tham gia của tất cả mọi người trong công ty. Nó là một phương pháp để khuyến kích con người trong việc cải tiến môi trường làm việc để nâng cao năng xuất làm việc.

Kaizen la gì?

Kaizen là một thuật ngữ kinh tế của người Nhật, được ghép bởi từ 改 (“kai”) có nghĩa là thay đổi và từ 善 (“zen”) có nghĩa là tốt hơn, tức là “thay đổi để tốt hơn” hoặc “cải tiến liên tục”. Thuật ngữ này trong tiếng Anh là “ongoing improvement” hoặc “continuous improvement” và trong tiếng Trung, Kaizen được phát âm là Gansai, nghĩa là hành động liên tục cải tiến, mang lại lợi ích vì tập thể hơn là lợi ích của cá nhân.