HÌnh thành và phát triển

CÔNG TY TNHH ĐIỆN VÀ CÔNG NGHIỆP HÀ LINH bằng sự kiên định đi theo hướng phát triển bền vững, xây dựng công ty theo mô hình kinh doanh dịch vụ chuyên nghiệp, lấy lợi ích của khách hàng làm kim chỉ nam cho mọi hành động đã làm được điều đó.

Lịch sử hình thành và phát triển

Công ty trách nhiệm hữu hạn Điện và Công Nghiệp HÀ LINH (Tên giao dịch và viết tắt HÀ LINH IEC) được thành lập vào ngày ngày 27 tháng 10 năm 2011, với số nhân viên ban đầu là 5 người làm việc tại tại tòa nhà văn phòng 171 Nguyễn Chí Thanh - Hà Nội.

2011~2012:

2012~2017:

2017~ hiện tại: