Cột điện


Cột 110kV dự án ITACO

Cột 500kV dự án Di Linh